TP.HCM đề nghị những trường triển khai nhữngh thi đất nước 2017

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu những trường triển khai nhữngh thi cấp 3 đất nước 2017 theo nhữngh của Bộ GD-ĐT.

Trước đó, ủy ban nhân dân TP.HCM có văn vản gửi Bộ GD-ĐT xin kiểm tra cho phản ánh về Đề án thi và xét hoàn thành khóa học cấp 3 tại TP.HCM từ năm 2017.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT đã có công văn ban hành nhữngh cơ quan kỳ thi cấp 3 đất nước năm 2017 và những năm kế tiếp đồng bộ chung cả nước.
Bộ GD-ĐT yêu cầu ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo triển khai thi hành kịp thời theo cảm xúc công văn này, bảo đảm sự thắng lợi chung của kỳ thi.
Vì vậy, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng trường trung học bình dân, Hiệu trưởng trường bổ túc văn hóa, Giám đốc trung tâm dạy dỗ cường độ cao triển khai nội dung Phương án cơ quan Kỳ thi trung học bình dân đất nước năm 2017 đến toàn thể cán bộ, thầy cô giáo, công nhân, học trò, học viên đồng thời có kế hoạch cơ quan dạy học, chỉ dẫn học trò ôn tập và dự định thi đạt kết quả cuối cùng tốt.
Lê Huyền