Câu đố bí quyết thử thách mọi lời giải

Để giải được câu đố này, bạn cho nên nghĩ thoát ra khỏi cái bảng. Hãy nhìn từ một góc độ khác.

bài toán, thần đồng toán học

Điền vào ô trống. Kết quả không phải là 6.

Không có kỹ năng toán học nào có khả năng giúp đỡ bạn giải được câu đố này. Tất cả những gì bạn cần là nghĩ ngợi khác và áp dụng những biện pháp đến gần mới. Nếu bạn thắng lợi, bạn cho nên tự tin về mình.

Độc giả có khả năng đưa câu giải đáp ở phần comments.

Nguyễn Thảo (Theo Bright Side)

Đáp án của câu đố bí quyết thử thách mọi lời giải