3 giám đốc, phó giám đốc cảnh sát tỉnh được công nhận phó giáo sư

– Có 3 lãnh đạo cảnh sát tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh và Hà Nam được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư trong năm 2016.

Cả ba người đều ghi danh và được công nhận ở lãnh vực nghề chuyên môn Khoa học yên ổn.

Đó là đại tá Nguyễn Hữu Cầu, sinh năm 1962, Giám đốc Công an Nghệ An; đại tá Phạm Công Nguyên, sinh năm 1975, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; và đại tá Trịnh Ngọc Quyên, sinh năm 1969, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Năm nay, lãnh vực Khoa học An ninh được công nhận 4 người đạt chuẩn mực giáo sư, 22 người đạt phó giáo sư. Đây là những cán bộ, giảng viên công vụ tại những học viện, trường đại học lãnh vực cảnh sát.

  • Ngân Anh